Verksamhet och mål

Åre Hästsportarena ska vara en samlingsplats för alla, såväl permanentboende som turister, 365 dagar om året runt.

Nedan följer en beskrivning av Åre Hästsportarenas primära användningsområden:

 • Ridskola, fritidsgård och ridning för funktionshindrade
 • Hästturism och ridläger
 • Evenemang, hästtävlingar och kurser/clinics
 • Utbildningar och skolor
 • Övriga aktörer

Ridskolans betydelse i samhället och i Åre
Kärnan i arenan utgörs av ridskoleverksamheten för i första hand boende i Åre kommun.

Bakgrund – hästsportens betydelse
Den svenska hästsporten är en breddidrott som är tillgänglig för alla, vilket är unikt i världen. Förutom att hästsporten bidrar till en bättre hälsa för utövaren är hästen en vän och en trygghet för många barn och ungdomar. Den svenska ridskolan är unik och den fyller en funktion både som utbildningsanläggning, samlingsplats och fritidsgård för barn, ungdomar och ridsportintresserade.Maja mule

Att umgås med och hantera hästar ger barnen och ungdomarna inte bara en sysselsättning, det är även något som bådar för ett livslångt lärande. Studier visar att barn som har kontakt med hästar får bättre självförtroende, mognar fortare, tar ett större socialt ansvar och har en större förmåga att känna empati. Hästen berikar människors liv med bättre hälsa, ger rekreation, motion och rehabilitering och ett socialt nätverk – en ökad livskvalitet. Det stora hästintresset i Sverige är ett tecken i sig själv på det fysiska och psykiska välbefinnande som kontakten med hästen innebär.

Ett hästintresse grundläggs ofta tidigt i livet. Ridsporten är den aktivitet som näst efter fotbollen som arrangerar flest aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Att så många unga människor på ett lärande sätt utvecklar positiva sociala värden är kanske det viktigaste bidraget från hästnäringen till samhället.

På senare år har hästens betydelse för landsbygdsutveckling uppmärksammats allt mer. Möjligheten att i en mer öppen miljö och med mindre omkostnader få utlopp för sitt hästintresse kan vara ett starkt incitament som gör det attraktivt för personer att flytta från boende i stadsmiljö till landsbygden. Att hästsektorn i stora delar utgörs av småföretagande, ofta i samverkan med jordbruket, är också ett viktigt bidrag till att behålla en livskraftig landsbygd.

Åre Hästsportarenas betydelse och mål
Åre Hästsportarena kommer att medverka till att Åres hästintresserade invånare får en ökad livskvalitet. Arenan kommer dessutom bidra till ökad sysselsättning i form av bl a arenachef, administratör, ridlärare, stall- och fastighetsskötare (se även nedan under Övriga aktörer). Åre Hästsportarena kommer att bidra till en ökad inflyttning till Åre genom ett bredare utbud av fritidsverksamheter och aktiviteter och flera av våra hästintresserade ungdomar kommer att stanna kvar och gå på gymnasium i kommunen.

Målet för Åre Hästsportarena/Åre Ridklubb är att inom 2-år ha:

 • ca 15 ridskolehästar (ca 7 ponnyer och 8 stora hästar)
 • ordinarie ridlektionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna men även privatlektioner, ponnyridning för små barn, uteritter, hopp-och dressyrkurser m m
 • 15-20 privata hästar
 • ca 250 ridelever per vecka
 • 450-500 medlemmar
 • en heltidsanställd arenachef, flertalet deltidsanställda ridlärare och stall- och fastighetsskötare

Bakgrund – ridning för funktionshindrade
Ridning är Sveriges största handikappidrott men även handikappkörning är på frammarsch. Ungefär 4 000 personer med fysiska och kognitiva funktionshinder fritidsrider eller använder ridningen som komplement till vanlig sjukgymnastik. Inom ridsporten finns en omfattande handikappverksamhet med både utbildning och tävling.

För barn med funktionshinder betyder det väldigt mycket att hitta ett givande fritidsintresse och en aktiv fritid då utbudet inte är så stort för dem. Många människor känner en stor glädje av att vara tillsammans med djur.Hästöga1

Ridning och att umgås med hästar fyller en stor och viktig funktion för friskvård och rehabilitering för många människor i Sverige. Ridterapi är en behandlingsform som kan hjälpa vid olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd. Till exempel vid stroke, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning, psykiska störningar och ryggproblem.

Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför används djur mer och mer inom vård, social omsorg och rehabilitering.

I Svenska Ridsportförbundets regi har man fokus på att erbjuda ryttare med funktions-nedsättning en aktiv fritidssysselsättning och sport. Inom Svenska Ridsportförbundets finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionshinder.

Åre Hästsportarenas/Åre RKs nuläge och mål för funktionshindrade
Idag har Totalskidskolan i Åre en väl fungerande verksamhet i Åre under vintersäsongen men under andra delar av året saknas det aktiviteter. Åre Hästsportarena ska bedriva ridning och körning för funktionshindrade från såväl närområdet som hela Sverige. Genom samarbete med andra företag, organisationer och vården ska Åre bli en reseanledning och ett självklart resmål funktionshindrade under såväl vinter som under barmarksäsongen.

Ridning och körning för funktionshindrade kommer att vara en viktig del i Åre Hästsportarenas verksamhet. Vi kommer att handikappanpassa hela ridanläggningen.

Åre Hästsportarena kommer att vara tillgängligt för personer med alla typer av funktionsnedsättning:

 • Fysisk handikapp
 • Psykisk handikapp
 • Synskadade
 • Hörselskadade

Åre Hästsportarena kommer att bedriva följande verksamhet för funktionshindrade:

 • Ridskola för personer från närområdet
 • Anpassade kurser för de som kommer från övriga Sverige
 • Ridläger
 • Uteritter
 • Tävlingar

Förutom ridning och körning på själva ridanläggningen så kommer vi att ha rid-/körturer på skogsvägar och stigar runt anläggningen och upp mot baksidan av Åreskutan. Personer som har svårt att gå ges då möjlighet ta sig fram obehindrat i vår vackra fjällnatur.

Hästturism och ridläger
Förutom kärnan i arenan, ridskolan, kommer turismen spela en stor och viktig roll för Åre Hästsportarena.

Bakgrund – hästturism
Hästturismen har expanderat kraftigt under senaste åren. Inom hästturismen ryms hästupplevelser som människor reser till för att själva delta eller för att vara publik. Utbudet inom hästturism är varierat, från att man erbjuds grundkurser i ridning till avancerade flerdagarsritter.

Ridläger är en annan företeelse som är tämligen unik för Sverige. Under framförallt sommarmånaderna lär sig barn och ungdomar att under en sammanhängande period rida och hantera hästar bättre samt att rida i skog och mark. Det finns även ridanläggningar som har vuxen- och familjeridläger.

Andra former av hästturism erbjuds i form av kurser, utbildningar samt deltagande och besök vid hästevenemang. Se nedan.

Åre Hästsportarenas betydelse och mål
Åre Hästsportarena kommer att tillvarata de möjligheter som Åre ur turisthänseende innebär. Förutom att Åre är en etablerad turistort så är Åre också ett oerhört starkt varumärke vilket självklart är en stor fördel för verksamheten. Åre Hästsportarena kommer att dra nytta av detta men samtidigt även hjälpa till att ytterligare stärka Åre som varumärke.

Fröåtjärn2Åre Hästsportarena kommer att locka flera besökare året runt i samband med bl a ridläger, kurser/clinics, tävlingar, evenemang osv och det kommer i sin tur att ge en positiv effekt på övriga turistnäringen. Åre kommer att bli en attraktivare och konkurrenskraftigare destination då liknande anläggning inte finns på någon annan turistort i Sverige.

Åre Hästsportarena kommer att under såväl vinter- som barmarkssäsongen förstärka Åres utbud av aktiviteter. Undersökningar har visat att de som besöker Åre på vintern även vill passa på att göra andra aktiviteter än skidåkning. Åre Hästsportarena kommer att samarbeta med bl a Åre Destination och dess medlemmar kring ridning som ett komplement till skidåkning och övriga aktiviteter året runt.

Åre Hästsportarena kommer att erbjuda följande aktiviteter för turister:

 • ponnyridning för barn
 • ”Ponnyklubben”
 • slädturer och tolkning på Åresjön
 • privat- och vanliga ridlektioner för såväl ungdomar som vuxna och funktionshindrade. Se under Ridskolan ovan.
 • ridläger för olika målgrupper
 • olika typer av evenemang, tävlingar och kurser (se nedan)

För att utveckla hästturismen och arrangera uteritter krävs tillgång på mark för att kunna utveckla ridleder. Åre Ridklubb samarbetar idag med Åre Destination och Åre Bergscyklister i projektet, ”Cykel- och ridleder i Björnen och Undersåker”. Målet är att ha en stor variation i området på leder som är anpassade för såväl vandring och crosscountry-cykling som ridning.

Förutom ovanstående aktiviteter för turister är tanken och förhoppningen att ridanläggningen i sig med sitt unika läge även ska bli en turistattraktion för såväl hästintresserade som icke hästintresserade besökare.

Målet för Åre Hästsportarena är att arrangera ridläger under såväl sommarmånaderna som under övriga skollovsveckor under året. Det kommer att arrangeras olika typer av ridläger; barn-, ungdoms-, vuxen- och familjeridläger, ridläger för funktionshindrade, hopp- och dressyrläger m m – för närområdet, övriga Sverige och internationella besökare.

Evenemang, hästtävlingar och kurser/clinics
Bakgrund – evenemang, ridsportens discipliner och tävlingar
Evenemangen ökar i antal och anges oftare som motiv för resor. Evenemangen lockar till sig besökare, deltagare samt utställare m fl och anses kunna bidra till sysselsättning och tillväxt. Potentialen för framgångsrika evenemang är uppenbara och evenemangen påverkar både indirekt och direkt såväl företag, organisationer som boende i den region där arrangemanget hålls. Tyvärr finns det idag inget enkelt verktyg för att bedöma och mäta hela bredden av effekter som ett evenemang innebär.

Ridsporten delas upp, enligt SvRF, i grenarna hoppning, dressyr, funktionsnedsättning, fälttävlan, Working Equitation, körning, distansritt och voltige. För ponny finns även ponnygalopp och gymkhana. Men hästintresset i Sverige har under de senaste årtiondena utvecklats även utanför den traditionella hästsporten. Detta visar sig bl a genom ett ökat antal hästraser i landet och genom växande intresse för nya inriktningar som westernridning, islandshästridning och klassisk dressyr (akademisk och barockridning) osv.

Antalet starter, för 21 000 licenserade ryttare, i ridsportens traditionella discipliner på häst eller ponny ligger runt 160 000 per år. Hoppning är den dominerande tävlingsgrenen. Tävlingar arrangeras på lokal-, regional-, nationell- och elitnivå i någon av Svenska Ridsportförbundets närmare 1 000 klubbar i landet.

Till ovan nämnda hästgrenar finns det varierande antal anhängare vilket innebär många olika målgrupper att locka till Åre under årets alla säsonger. När det finns tillgång till ett ridhus är man inte heller beroende av vare sig säsonger eller väder.

Åre Hästsportarenas mål
Åre Hästsportarena ska arrangera olika evenemang, hästtävlingar på lokal- och regional nivå samt kurser inom de traditionella ridsportgrenarna. Men målet är också att inom en 10 års period arrangera tävlingar på nationell nivå.Tävlings ekipage

Åre Hästsportarena ska genom samarbete med andra ridklubbar och hästföreningar med olika inriktningar såväl inom Åre kommun som inom Jämtlands- och Västernorrlandslän och Tröndelag även anordna evenemang, tävlingar och kurser/clinics inom dessa grenar (western- och islandshästridning osv).

Exempel på andra hästevenemang som kan komma att arrangeras är; Hästens dag, hästmässa, rasutställningar, brukshästkörning (plöjning och timmerkörning), Tornerspel, frihetsdressyr uppvisningar etc.

Åre Hästsportarena gör det även möjligt för andra intressenter att anordna evenemang, tävlingar, kurser etc. Olika hundföreningar och hundaktörer har ofta ett nära samarbete med ridanläggningar runt om i Sverige. Anläggningarna lämpar sig mycket bra för alltifrån hundkurser, uppvisningar till hundutställningar året runt.

Utbildningar och skolor
Bakgrund – utbildning och skola
Hästsportens snabba utveckling under de senaste decennierna har medfört en ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft. Hästnäringen tar ett stort ansvar för utbildningsfrågorna och samverkar över olika disciplingränser. Den verksamhet som vuxit fram under många år kring olika hästutbildningar är välorganiserad.

Det finns ett stort utbud av yrkesinriktade hästutbildningar; gymnasiala grund- och påbyggnadsutbildningar, sju riksrekryterande gymnasieprogram (bl a Wången med inriktning på trav och islandshäst), två st riksidrottsgymnasium, folkhögskolor, KY-utbildningar m m.

Sedan 1994 finns dessutom en högskoleutbildning inom hästområdet, Hippologiska högskoleprogrammet. Det är Sveriges lantbruksuniversitet som i samverkan med de tre riksanläggningarna Flyinge i Skåne, Strömsholm i Västmanland och Wången i Jämtland som anordnar programmet. Andra högskolekurser är utbildning inom ridterapi och kursen ”Hästen, människan och miljön” som erbjudits vid Mittuniversitetet. Mittuniversitetet har haft ett samarbete med Wången men tyvärr har den utbildningen flyttat till Skåne från och med hösten 2010.

Det finns dessutom ett antal friskolor som erbjuder utbildningar med inriktning på häst, hovslagar- och hästmassageskola m m.

Åre Hästsportarenas mål
Under de senaste åren har det getts en KY utbildning på Campus Åre, Hästguideutbildningen, men tyvärr erhölls man inga nya anslag så den finns inte kvar efter sommaren 2010. Praktiken för den utbildningen har skett på Wången. Åre Hästsportarena kommer att vara en stor tillgång och en möjlighet för Campus Åre och SKARP att ansöka om anslag för olika typer av utbildningar inom hästområdet. Praktiken kommer då att kunna förläggas vid Åre Hästsportarena.

Åre Hästsportarena kommer även i samarbete med Åre kommun och Åres skolor kunna ge grundskoleelever möjlighet att få rida och köra häst, t ex i gymnastikundervisningen, vid friluftsdagar eller som ”Elevens val” samt ”Individuella valet ” för gymnasieelever.

Övriga aktörer
Bakgrund – hästnäringens betydelse för svenska samhället
Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. Hästägare behöver till exempel köpa foder och utrustning, hyra stallplats och anlita hovslagare. All näringsverksamhet som är knutna till hästar får sammantaget en avsevärd samhällsekonomisk betydelse och kan beskrivas med parametrar som omsättning, skatteintäkter och sysselsättning.Hovslagare1

Hästnäringen omsätter totalt 20 miljarder varje år, varav hälften utgörs av spel på trav och galopp, och genererar upp till 26 miljarder i ytterligare samhällelig omsättning. Vidare genererar hästnäringen 4 miljarder i skatteintäkter och nästan 10 000 heltidstjänster samt genererar ytterligare sysselsättning för 18 000 heltidstjänster i övriga samhället. För samhället i stort kan man således hävda att var tionde häst i landet ger upphov till ett helårsarbete.

Åre Hästsportarenas mål
Förutom att Åre Hästsportarena kommer bidra till ökad sysselsättning i kommunen i och med anställning av arenachef, flertalet deltidsanställda ridlärare och stall- och fastighetsskötare (som nämnts ovan) kommer ett antal andra aktörer/verksamheter knytas till anläggningen. Exempelvis hovslagare, foderleverantör, hästmassör, equiterapeut, sadelutprovare, veterinärpraktik m fl.