Marknaden

BAKGRUND
Svensk hästnäring kan liknas vid en folkrörelse som har vuxit sig allt starkare under senare år. Den genererar i dagsläget en omsättning i storleksordningen 45 miljarder kronor (inkl spridningseffekter) och ca 28 000 heltidsarbeten per år. I Sverige finns idag drygt 360 000 hästar, fler än det finns mjölkkor eller älgar, vilket gör vårt land till det näst hästtätaste landet i Europa (Island ligger etta).Liggandehastar_hage

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomssport och en av få idrotter där män och kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Ridsporten rymmer ca 200 000 enskilda medlemmar i 1 000 ridklubbar varav 550 bedriver ridskoleverksamhet. En miljon människor bedöms rida någon gång per år och över en halv miljon människor rider regelbundet för motion och tävling (de som ägnar sig åt trav och galopp är inte inräknade). Intresset för hästar och ridsporten är större än någonsin. Detta gäller även i Åre kommun.

Idag finns det en ridskola i Åre kommun och den bedrivs av Åre Ridklubb. Den närmaste ridskolan, som även har ridhus, finns i Ås i Krokoms kommun, ca 10 mil från Åre.

ÅreRK bildades i september 2008 och startades av ett gäng vuxna hästentusiaster. Det var sju familjer som i december 2007 skaffade fyra ponnyer. Under det första året var det många grannar och kompisar som var med i stallet och fick möjlighet att prova på att rida och sköta ponnyerna.

Eftersom det inte var optimalt att rida längs med Björnängevägen började de engagerade att under våren 2008 diskutera möjligheten att bygga en ridbana. Dessutom ville man ge Årebarnen möjlighet att på ett enkelt sätt få lära sig att rida och att sköta hästar. Med hjälp av egna pengar och ett banklån realiserades denna dröm – ridbanan invigdes i slutet av november 2008 och samtidigt drog Åre Ridklubb igång ponnyridning på lördagar.

Efterfrågan på ridning och närvaron bland hästarna har hela tiden ökat vilket har lett till en utökning av antalet hästar, ridinstruktörer, antalet ridlektioner per vecka etc.

 

NULÄGE – ÅRE RIDKLUBB IDAG
Åre Ridklubb bedriver idag sin verksamhet på en arrenderad fastighet i Björnänge nere vid Åresjön, 3 km öster om Åre. Stallet är en fd lagård som består av 5 boxar utan indraget vatten och varma utrymmen. Stallet får ej rymma stora hästar, utan enbart ponnyer. Det finns även 3 uteboxar, ridbana, klubbstuga på ca 12 kvm och ett utedass.

Idag har Åre Ridklubb:

 • 8 ridskolehästar
 • ca 180 medlemmar
 • drygt 100 ridelever per vecka som rider på ordinarie ridlektionsverksamhet, måndag till fredagkvällar (3-4 ridlektioner per kväll)
 • ponnyridning för små barn på lördagar, 20 barn per vecka
 • uteritter, hopp-och dressyrkurser samt andra aktiviteter på helgerna och skollov
 • ”stallfritids” två dagar i veckan
 • friluftsdagar för skolor, åk 1-3 i Åre kommun
 • privatlektioner
 • klubbtävlingar, teorikurser etc
 • dagridläger under sommaren samt under övriga skollov
 • stallvärdsverksamhet
 • ridinstruktörer samt häst- och stallansvarig, ca 1,5 anställning fördelat på två anställdaBarngrupp Linda

Åre Ridklubb arrangerar också ponnyridning vid olika evenemang som t ex under Åre Höstmarknad, Fäviken Game Fair, Skutskjutet, Familjeveckorna i Björnen mm.

Den nuvarande anläggningen tillåter inte flera och/eller större hästar vilket gör att en ny ridanläggning brådskar då barnen och ungdomarna blir större. Dessutom finns det en stor efterfrågan från vuxna permanentboende samt turister som vi idag inte kan ta emot av ovanstående anledningar.

Åre Ridklubbs verksamhet tilldrar sig stort intresse i närområdet och efterfrågan på såväl ridskolekurser, som tränings- och tävlingsmöjligheter är stor och ökande. Intresset för hästar är enormt stort, framför allt bland unga tjejer, och efterfrågan kan idag inte på långa vägar tillgodoses.

Det nuvarande stallet uppfyller inte de krav som Länsstyrelse och SvRF ställer på stallar som används vid ridskoleverksamhet. Vi har idag ett tillfälligt tillstånd att bedriva verksamhet. Åre Ridklubb är anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

MÅLGRUPPER
Allmänheten: hästintresserade barn, ungdomar och vuxna i såväl närområdet som i hela Sverige, hästägare och hästhållare i närområdet.

Organisationer: näringsliv, kommun, landsting, föreningar, studieförbund och utbildningsanordnare.

Av de 500 000 människor som regelbundet rider i Sverige idag är 85 % flickor och kvinnor men Åre Hästsportarena riktar sig och omfattar alla oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, nationellt ursprung, religion eller sexuell läggning.