Finansiering

Hästsportarena i Åre Ekonomisk Förening kommer att bygga ridanläggningen som är budgeterad till 20 MKR. Finansieringen av projektet sker med hjälp av medel från Arvsfonden, Åre kommun, Region JH, Svenska Ridsportförbundet och egen finansiering. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2014 och markköpet är nu genomfört. I en första fas med start i mars 2016 byggs infrastruktur, ridhus och ridbanor. I fas två byggs ridhuset. Denna del är i dagsläget ej helt finansierad.

finansiering