Affärsidé

Åre Hästsportarena ska vara den mest attraktiva och kvalitativa hästsportanläggningen i Jämtland med stall för 24 hästar, ridhus, utomhusridbana och cafeteria.

Åre Hästsportarena syfte är att möta den stora efterfrågan på hästrelaterad verksamhet som finns i Åre. Genom Åre Hästsportarena kommer året-runt-aktiviteterna att breddas och Åre kommer att bli mer en mer attraktiv och konkurrenskraftig destination då liknande anläggning inte finns på andra turistorter i Sverige.Nike Linda

Åre Hästsportarena kommer att bedriva följande verksamhet för såväl permanentboende som turister:

  • ridskola för hästintresserade människor där man kan utveckla och stimulera sitt intresse för hästar, ridning och olika discipliner inom hästsporten.
  • ridläger för barn, ungdomar och vuxna.
  • ”Ponnyklubben” för mindre barn (3-6 år).
  • ridning och körning för personer med funktionsnedsättning – samverka med Totalskidskolan, RBU, FUB, Åre kommun samt övriga kommuner i landet.
  • tävlingar för i första hand närmarknaden, Jämtland och angränsande län samt Tröndelag inom bl a hoppning, dressyr, körning samt andra discipliner.
  • kurser och clinics inom de olika disciplinerna som t ex hoppning, dressyr, körning, voltige, western osv. En till flerdagars kurser.
  • hyra ut stallplatser till privata hästar – såväl permanent som temporärt.
  • hyra ut ridhuset med syfte att vara en evenemangsarena för i första hand häst- och hundarrangemang (t ex mässor och utställningar).
  • hyra ut lokaler till samt samverka med skolor i Åre kommun (t ex elevens val) samt gymnasium.
  • hyra ut lokaler till olika typer av företag som t ex hovslageri och veterinärpraktik.