MEDLEMSAVGIFT 2019 FÖR INVALDA MEDLEMMAR

100kr per andel betalas till:

BG 431-1585

SWISH 123 417 0841

 

Åresjön vinter

För kontakt och info maila till:

info@arehastsportarena.se