Åre Hästsportarena är en modern ridanläggning i Jämtland med stall för upp till 26 hästar. Anläggningen ligger belägen på en vacker plats i Björnänge, norr om E14 och nedanför vägen upp till Åre Björnen. Den stod äntligen klar i februari 2018 och inte mindre än Peder Fredricson, Lisen Bratt Fredricson samt Henrik Johnsson gästade invigningen! Det som återstår är fas 2 vilket innebär ett ridhus, därefter är anläggningen komplett! Här bedriver Åre Ridklubb sin verksamhet samt att det finns inackorderings möjlighet för privathästar.

Årsmöte 2019

Kallelse_årsstämma_ÅH_2019

Stadgar Åre Hästsportarena Ekonomisk föreningen – förslag 24 februari

Valberedningens förslag inför årsstämmans val av styrelse:

Ordinarie ledamöter:
Anna-Karin Lundmark
Åsa Andersson
Jeanette Åslund
Fredrik Broman
Sofie Ahlqvist

Suppleanter:
Helena Hedälv
Vakant

Häst vinter